Het Trappenhuis nodigt uit - Reisverslag uit Gent, België van Jos Vandael - WaarBenJij.nu Het Trappenhuis nodigt uit - Reisverslag uit Gent, België van Jos Vandael - WaarBenJij.nu

Het Trappenhuis nodigt uit

Door: Webmaster

Blijf op de hoogte en volg Jos

21 April 2006 | België, Gent

We ontvingen de 'telex zestien'
zesde jaargang van het Trappenhuis in Gent.

Zoals in alle andere projectscholen nodigen zij de ouders daarin uit op de vormingsavond.
In deze telex zestien lichten zij t.a.v. de ouders het project en de doelstelling van de vormingsavond toe.

de telex zestien: dinsdag 18 april 2006


VAN AFRIKA TOT IN …………..HET TRAPPENHUIS
DE RODE AARDE
LONKT, VERLEIDT,
GEEFT LEVEN,
KLEURT MIJN ZIEL,
MET DE PASSIE VAN AFRIKA

(Kanyekanya)

HOE ZIJN WE MILLENNIUMSCHOOL GEWORDEN?
Een (technisch) woordje uitleg.
In november 2004 lanceerde minister Geert Bourgeois een oproep om projecten ontwikkelingseducatie uit te schrijven. Als koepel van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs vond OVSG het belangrijk hierop te reageren. OVSG diende een ‘duurzaam’ educatief project voor het basisonderwijs in. Het project werd goedgekeurd, niet het minst omdat het vele lagen kent en omdat het een verbredingseffect beoogt.
Dit project ontwikkelingseducatie wil de scholen sensibiliseren over de millenniumdoelstellingen (zie verder in deze Telex) en de Noord-Zuidproblematiek.
Doordat er drie schooljaren lang doorgewerkt wordt, is het ook letterlijk een duurzaam project.
Op het einde van het derde schooljaar zal de school een eerlijke handel opstarten (zeg maar “winkeltje”) in samenwerking met de plaatselijke Oxfam-Wereldwinkel en met de gemeente of stad.
De winst zal worden overgemaakt aan een partnerschool in Zuid-Afrika. Voor onze school is dat de Lekangh-school in Soweto.

OVSG brengt deskundigheid in op het vlak van begeleiding, ondersteuning en nascholing van scholen. Maar specifiek voor deze thematiek werd contact gezocht met gespecialiseerde partners: Max Havelaar, Oxfam-Wereldwinkels, vvba Hefboom en Vredeseilanden.
Dit project mag niet beperkt blijven tot de school alleen. Ook de ouders en de gemeente zouden worden betrokken bij de verschillende initiatieven. Vandaar ook de info-avond van dinsdag 25 april a.s.
Precies om die reden stapten ook KOOGO (Koepel van ouderverenigingen) en de
VVSG (Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten)in de samenwerking.
In het verdere verloop van de voorbereiding werden meerdere partners gevonden om dit project te ondersteunen: VVOB, 11.11.11, UNICEF, de Wereldwerkplaats, Vormen en Kleur Bekennen.

Tien scholen uit het stedelijk en gemeentelijk onderwijs werden geselecteerd om drie schooljaren lang aan dit project te werken. Het Trappenhuis is er één van geworden!!


HET TRAPPENHUIS EN DE LEKANGH-SCHOOL IN ZUID-AFRIKA

Bij ons project “Op weg naar een Millenniumschool” hoorde ook een partnerschool in Zuid-Afrika. De keuze was voor ons uiteraard niet moeilijk: we hadden al “historische banden” met de Lekangh-school in Soweto!
Zuid-Afrika is een interessant land binnen ons project “door het feit dat dit land door het afschaffen van de apartheid een hoopvol signaal heeft gegeven en duidelijk wil vernieuwen”.
In oktober vorig jaar hebben enkele OVSG-medewerkers tijdens een studiereis vijf scholen in Soweto (waaronder de Lekangh-school) en vijf in Kwazulu-Natal bezocht.
Op de info-avond van 25 april a.s. zullen we een stukje videofilm en wat fotomateriaal te zien krijgen van hun bezoek aan onze eigen Lekangh-school.


CORRESPONDENTIE
We hebben de kinderen van de vierde en vijfde leefgroep gevraagd te corresponderen met kinderen van de Lekanghschool . De kinderen waren allemaal enthousiast!
Hun brieven zijn ondertussen hoogstpersoonlijk door Tom Roos afgegeven aan de school. We hopen natuurlijk op veel “pennen-vriendjes”.
En voor het project zou dat voor zowel de kinderen als voor onze leerkrachten een goede stimulans zijn om door te gaan.


DE MAIL VAN TOM ROOS VANUIT SOWETO (23 maart)
Tom Roos was heel direct betrokken bij de ontvangst van de kinderen uit Soweto, enkele jaren geleden op Het Trappenhuis.(Tom is momenteel werkzaam in Soweto met een theaterproductie i.s.m. met onze Lekanghschool)

Dag allemaal,,
Ik gaf de brieven van de kinderen van Het Trappenhuis aan het cultural comité van Lekang school.
De brieven zullen verspreid worden onder de kinderen, voorrang gevend aan de engelstalige brieven.Die zullen vooral bij de voorlaatste en laatstejaars terecht komen.
Voor de rest zal er ook op de tekeningen gereageerd worden. Ik vroeg ook om eens na te denken over hoe het geld dat jullie voor hen verdienen, zou kunnen gebruikt worden.
De terugbrieven en tekeningen zullen klaar zijn tegen 30 maart, de laatste schooldag voor de paasvakantie.Ik zal ook een fotoreportage maken van de school.
Helaas kan ik er op 25 april (info-avond. red.) niet bij zijn; ik ben terug in Gent op de 29e april. Dat is jammer.

Groeten !


MILLENNIUMDOELEN “DE TIJD LOOPT”
Met de kinderen van de vijfde leefgroep keken we naar de campagne-film van 11.11.11. rond de Millenniumdoelen (heel helder aan elkaar gepraat door Nic Balthasar).
Met de vierde leefgroep hebben we met behulp van werkblaadjes, de acht millennium-doelen eens allemaal op een rijtje gezet.
We waren opnieuw blij verrast hoe de kinderen snel mee waren met de Noord-Zuid problematiek en met opmerkingen en vragen kwamen. Een aantal kinderen hebben hierover iets gemaakt dat jullie kunnen bekijken in ons (voorlopig) tentoonstellingshoekje naast “het kleine kamertje” vlak bij de refter.

U kunt daar bijvoorbeeld ook lezen welke de acht millenniumdoelen zijn….voor zover je ze nog niet kende……
Verder vinden jullie daar ook het potje (gemaakt van een Zuidafrikaanse vrucht) met Zuidafrikaanse aarde dat we in Brussel mochten ontvangen op de officiële start van het project.


ONZE EERSTE UITDAGING: KINDERRECHTEN
In Brussel kregen wij als vakleerkrachten Levensbeschouwing van het OVSG en UNICEF een leuke en interessante bijscholing over de Kinderrechten. Met dit thema gaan we in het derde trimester van start. Onze eerste stap in verband hiermee gebeurt reeds op vrijdag 21 april. De kinderen van de vijfde leefgroep maken dan, tijdens de lesuren van levensbeschouwing, de Kinderrechtenwandeling met de begeleiders van het Vredeshuis. In de daaropvolgende activiteiten zullen we dan verder werken rond dit thema.
Ook in de derde en vierde leefgroep zal hieraan aandacht worden besteed.

SCHOOLFEEST
De kinderen van de vijfde leefgroep stelden zelf voor op het schoolfeest iets te doen rond de millenniumdoelen. Zo kwamen we op het idee een infostandje te plaatsen.
De kinderen zullen daar proberen u de gewenste informatie te verschaffen.

WHAT ABOUT THE MONEY??
De mogelijkheid bestaat de Lekanghschool in Soweto financieel te steunen. Op de kinderfuif in januari werden reeds knuffels verkocht (waarvoor dank aan Nadine en al degenen die hun steentje bijdroegen). Deze actie bracht het bescheiden bedrag op van 33,50 euro. Met deze som openden we een rekening bij Argenta (279-6479778-86)
Daarop zal in de toekomst al de winst van het project worden gestort. (Ook de winst van het winkeltje dat in het derde jaar zal worden opgestart)
In de lessen levensbeschouwing zal ook steeds een spaarpotje staan, waarin alle kinderen die dit wensen een bijdrage kunnen plaatsen. Ook dit geld zal regelmatig op de rekening worden gestort.

ONZE (STILLE) HOOP
We hopen dat we zowel de kinderen als hun ouders enthousiast kunnen maken voor dit interessant project. Het biedt ons in elk geval de kans tot leuke en leerzame momenten en tot het aanscherpen van het sociaal gevoel bij de kinderen. Door correspondentie met de kinderen van Soweto kunnen zij ook persoonlijk contact hebben met iemand van de Afrikaanse cultuur.
Dus reden genoeg om er de komende twee jaren voor te gaan.Hebben we jullie warm gekregen voor ons project, kom dan naar …..

… de info-avond van dinsdag 25 april om 19u.30 in HetTrappenhuis !
Jean Cops zal vertellen over het project

We verwachten jullie !
Rolf, Martine, Jonas, Selma en het voltallig team.

  • 22 Oktober 2006 - 14:06

    Mia Soete Kuurne:

    Heel mooi verslag van jullie werking! Je spreekt van werkblaadjes ivm de doelstellingen kunnen we daar wat meer informatie over hebben? Hartelijk dank.

  • 22 Oktober 2006 - 14:07

    Mia Soete:

    mia.soete@telenet.be

Reageer op dit reisverslag

Je kunt nu ook Smileys gebruiken. Via de toolbar, toetsenbord of door eerst : te typen en dan een woord bijvoorbeeld :smiley

Jos
Actief sinds 30 Nov. -0001
Verslag gelezen: 284
Totaal aantal bezoekers 68468

Voorgaande reizen:

06 Oktober 2005 - 23 Oktober 2005

Mijn eerste reis

Landen bezocht: